Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
  • Tarcza szkolna
Godło Państwowe

Motto szkoły:

"Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie.

Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieje dobrego wyniku."

Antyfon Sofista


100-lecie Bitwy Warszawskiej

Świetlica

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 17.00
Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Skupia się przede wszystkim na zagospodarowaniu wolnego czasu dziecka. Daje możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie wiedzą, że świetlica to miejsce, w którym warto wykazać się aktywnością, ponieważ sprawia to radość i daje satysfakcję.
Świetlica szkolna oferuje różnorodne formy zajęć:
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
- rozwijanie czytelnictwa, recytacje,
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
- zabawy z komputerem,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, konkursy zręcznościowe, rywalizacja zespołowa;
- zajęcia muzyczne: nauka i śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczno-ruchowe,
- zajęcia plastyczno-techniczne,


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


1. Świetlica czynna jest w godzinach: 7.00-17.00

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku. W pierwszej kolejności dzieci z klas I-III, dojeżdżające, oraz których oboje rodzice pracują i nie mogą zapewnić innej opieki.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny składane są co roku w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

5. W świetlicy obowiązują wewnętrzne ustalenia regulujące zasady zachowania oraz motywowania dzieci przez wychowawców. Są one redagowane wspólnie z dziećmi i obowiązują w danym roku szkolnym.

6. Wychowawcy współpracują z nauczycielami wychowanków uczęszczających do świetlicy.

7. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

8. W świetlicy mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani przez nauczyciela przedmiotu celem uzupełnienia braków.

9. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoba upoważniona.

10. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy muszą być przekazane do świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

12. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności.

13. Za celowo wyrządzone szkody w świetlicy materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.Statystyka strony

Strona oglądana: 4310 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:A. Czerkas-Lubarska, data: 25.09.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Joanna Wardak, data: 11.02.2014 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Agata Ostrowska, data: 25.09.2019 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2019 r., godz. 13.36Agata OstrowskaEdycja strony
25.09.2019 r., godz. 13.36Agata OstrowskaEdycja strony
28.09.2017 r., godz. 13.50Joanna WardakEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 14.02Joanna WardakEdycja strony
02.10.2016 r., godz. 21.30Joanna WardakEdycja strony
03.02.2016 r., godz. 14.03Joanna WardakEdycja strony
07.03.2014 r., godz. 10.04Joanna WardakEdycja strony
11.02.2014 r., godz. 10.27Joanna WardakDodanie strony

Copyright

© 2013-2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej
Zawartość merytoryczna: mgr Lidia Wize, e-mail: sekretariat@zspwr.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2013 r.