Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
  • Tarcza szkolna
Godło Państwowe

Motto szkoły:

"Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie.

Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieje dobrego wyniku."

Antyfon Sofista


100-lecie Bitwy Warszawskiej

Historia placówkiHistoria szkoły w naszej miejscowości sięga okresu międzywojennego. Wówczas, w 1929 r., po scaleniu gruntów szkoła otrzymała plac o powierzchni 0,5 ha obok placu p. F. Roguskiego na terenie gromady Wólka Radzymińska. Do wybuchu wojny (1939 r.) szkoła mieściła się w lokalu p. F. Roguskiego. Dzieci uczęszczały do szkoły w zasadzie tylko w okresie zimowym (była to 1-no klasówka). Podczas okupacji szkołę przeniesiono do Dąbkowizny, do budynku p. Bobolów (po wojnie własność Nadleśnictwa Jabłonna). 
Od 1944 do 1946 r. szkoły nie było. Dzieci uczęszczały do szkoły do Nieporętu i Radzymina. W 1946 r. odbudowano zniszczony budynek w Dąbkowiźnie. Powstała więc siedmioklasowa szkoła podstawowa. Do szkoły podstawowej w Dąbkowiźnie uczęszczały dzieci z Rynii, Beniaminowa, Łąk Radzymińskich, Sierakowa, Białobrzegów i Wólki Radzymińskiej.
W latach 1946 - 1949 w lokalu p. Majek istniało przedszkole. Od roku 1953 obowiązki kierownika szkoły pełnił p. Eugeniusz Grycuk, a następnie p. Lucyna Sadłowska. W 1963 r. na zebraniu ogólnowiejskim z przedstawicielami władz terenowych wysunięto postulat budowy szkoły. Władze terenowe ustosunkowały się do tego pozytywnie i zaczęto prace organizacyjne. Budowa trwała ok. 4 lata. W 1967 r. budowa obiektu szkolnego została ukończona i we wrześniu tegoż roku szkoła została oddana do użytku. Kierownikiem szkoły, a później dyrektorem była p. L. Sadłowska. Z biegiem upływu lat następował niż demograficzny. W związku z tym, władze oświatowe zleciły opracowanie zajęć lekcyjnych wg wariantu z klasami łączonymi. Zabrakło godzin lekcyjnych (etatu) dla jednego nauczyciela p. Szczepana Barana, który podjął pracę w innej szkole. W dalszym ciągu zachodziła obawa, że nastąpi zniżka godzin przez następne łączenie klas, gdyż liczba uczniów w poszczególnych klasach malała. Dyr. szkoły p. L. Sadłowska postanowiła na własną prośbę przenieść się do innej szkoły. Następnym dyrektorem szkoły został p. Stanisław Antosiewicz. Liczba dzieci w szkole z roku na rok ciągle malała. Władze oświatowe wraz z terenowymi organami władzy wyszły z projektem obniżenia stopni organizacyjnego szkoły do klas I-III. Klasy IV-VIII miały dojeżdżać do szkoły zbiorczej w Nieporęcie. Społeczeństwo zaprotestowało przeciwko temu i zaczęło usilne starania w celu pozostawienia klas I-VIII (z klasami łączonymi). Pan Stanisław Antosiewicz odszedł ze stanowiska dyr. szkoły, a na jego miejsce powołano p. Janinę Biczyk. W roku szkolnym 1978/79 władze oświatowe obniżyły stopień organizacyjny szkoły do klas I-VI. Uczniowie klas VII-VIII mieli dojeżdżać do Z.Sz.G. w Nieporęcie. Rodzice jednak nie wyrazili na to zgody i na własną prośbę poumieszczali dzieci w różnych szkołach przy trasie PKS Wólka Radzymińska – Warszawa. Część dzieci uczęszczała do szkół w: Słupnie, Strudze oraz w Warszawie. Stan taki trwał do roku 1980/81. W grudniu 1981 r. nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora szkoły i do lutego 1982 r. czasowo obowiązki dyrektora pełniła p. Henryka Chmielewska.
W lutym 1982 r. na dyrektora szkoły powołano p. Czesławę Puzio. W 1993 r. nastąpiła zmiana dyrektora. Stanowisko to powierzono p. Wandzie Delis, która sprawowała tę funkcję do 2014 r. W 1999 r., wraz z wprowadzeniem reformy oświaty, zmienił się poziom organizacyjny szkoły. Wprowadzono wówczas sześcioklasową szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W naszej miejscowości powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny, który funkcjonuje do chwili obecnej. Czerwiec 2000 r. zamknął okres istnienia ośmioklasowej szkoły podstawowej. W 2002 r. do użytku oddano salę gimnastyczną z magazynem na sprzęt sportowy, szatniami i prysznicami. Służy ona uczniom, absolwentom oraz odbywają się w niej gminne zawody.
Rok 2007 to rok szczególny. Uchwałą Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2007 r. bohaterscy żołnierze 28. Pułku Strzelców Kaniowskich zostają patronem naszej szkoły. W tym samym roku minęło 40 lat istnienia szkoły. Na uroczystość związaną z obchodami jubileuszu 40-lecia oraz nadania imienia, która odbyła się 10 listopada 2007 r. przybyło wielu dostojnych gości. Mszę świętą (poświęcenie sztandaru) celebrował biskup diecezji warszawsko-praskiej Sławoj Leszek Głódź a całość uroczystości uświetniły występy uczniów i absolwentów naszej szkoły. W roku 2012 przy szkole powstał nowy plac zabaw. 
Od 1 września 2014 r. na dyrektora szkoły powołano p. Magdalenę Barbarę Wodzyńską-Makowską. W 2015 r. budynek szkoły wyremontowano (górny i dolny korytarz, szatnia, łazienki dla przedszkolaków i uczniów oraz sale przedszkolne). Wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną wraz z kaloryferami, zmodernizowano instalację elektryczną. Powstał gabinet Integracji Sensorycznej. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów do naszej szkoły zapraszani są przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu m.in.: autorzy książek dla dzieci i młodzieży, historycy, podróżnicy, aktorzy i muzycy. W naszej szkole gościli również członkowie Koła Związku Sybiraków Wola-Bemowo. W szkole działają koła zainteresowań, zajęcia rozwijające (kl. I-III), zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty oraz zajęcia sportowe.

Statystyka strony

Strona oglądana: 4439 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:M. Markiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Wardak, data: 03.02.2016 r., godz. 13.04
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wardak, data: 31.03.2016 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2016 r., godz. 09.38Joanna WardakEdycja strony
30.03.2016 r., godz. 18.56Joanna WardakEdycja strony
30.03.2016 r., godz. 18.53Joanna WardakEdycja strony
03.02.2016 r., godz. 13.04Joanna WardakDodanie strony

Copyright

© 2013-2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej
Zawartość merytoryczna: mgr Lidia Wize, e-mail: sekretariat@zspwr.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2013 r.